POPIŠTE

CO PŘIPOJIT K FOTOGRAFII DOODLU?

Našli jste zajímavý doodle a pořidili jeho fotografii. Před VLOŽENÍM fotografie do databáze doodlů je dobré připravit si následující doplňující informace. Obsah jednotlivých níže uvedených položek je zcela na vás. Pro inspiraci nabízím stručnou charakteristiku informací, které je k fotografii doodlu vhodné doplnit. Rovněž se můžete podívat do DoodleDatabáze na Flickr.com a nebo se podívejte například na detail tohoto příspěvku vloženého do DoodleDatabáze.

POPIS DOODLU – stručně popište, co doodle zobrazuje, kde jste jej našli, jakými nástroji je vytvořen. Pokud jste autorkou/autorem doodlu, který zasíláte do databáze, můžete napsat delší příběh vašeho doodlu. Kdy, jak a proč jste jej vytvořil/a, co doodle znázorňuje, jak souvisí se situací (téma a charakter přednášky), ve které vznikl? Jakými nástroji jste jej vytvořil/a? Jaké vzpomínky ve vás doodle nyní vyvolává? Pokud je doodle ve veřejném prostoru (lavice ve třídě), je stále v původní podobě, v jaké jste jej vytvořili? Nebo jej někdo nějak doplnil, domaloval, připsal slova či věty, přečmáral? 

TAGY (ŠTÍTKY) – připravte si seznam klíčových slov, které charakterizují obsah doodlu, místo jeho nálezu, způsob, jakým je vytvořen apod.

Z popisu a tagů by mělo být patrné, kde se doodle nachází, měl by být popsán jeho obsah (co doodle podle vás zobrazuje), technika provedení (tužka či propiska na dřevě, tužka na papíru) a další případné souvislosti, které budete považovat za důležité.