O DOODLECH

DOODLY jsou obrázky nabo malůvky, které lze nalézt zejména na školních lavicích, na okrajích sešitů, učebnic, novin, časopisů, diářů. Nejedná se však pouze o malůvky, ale často mají podobu nápisů, sloganů, úryvků z písní, básniček. Liší se tématy, která zobrazují (mnohdy jsou vtipné, kritické, erotické ale třeba i obscénní a vulgární), místem jejich výskytu, technikou vytváření, mohou být figurativní, abstraktní, často jsou jen jakýmsi ornamentem na okraji sešitu či na ploše lavice. Doodly tak lze jen těžko podřídit nějakému jednotícímu principu stylizace, nemají jednotný význam, mohou mít různou podobu a různé funkce.

Ačkoli není vždy jednoduché odlišit doodly od “pouhých” čmáranic, graffiti či automatické kresby, vyznačují se zejména následujícími charakteristikami:

 vznikají ve chvílích, kdy se nudíme, při ztrátě koncentrace a nebo naopak jako vedlejší produkt našeho hlubokého soustředění, zamyšlení či denního snění;

 vznikají spontánně, automaticky, bezmyšlenkovitě, jsou intuitivní a mnohdy využívají nahodilosti (domalování “kresby” vytvořené oprýskaným lakem na lavici, domalování již existujícího doodlu);

 jsou vytvářeny jednoduchými kreslícími nástroji, které máme zrovna po ruce (obyčejná tužka, propiska, fixa, hrot kružítka nebo samotný prst ruky);

 doodly, zejména ty, které jsou namalovány či napsány ve veřejném prostoru (školní lavice, stoleček ve vlaku), mají velmi často interaktivní podobu, vybízejí k dialogu, k reakci v podobě dokreslování či dopisování;

 zpravidla mají dočasný charakter, školní lavice jsou čas od času “opraveny” novým nátěrem, sešity a diáře končí ve sběru;

 doodly bývají často považovány za projev našeho nevědomí, jako výraz spontánních, automatických a autentických myšlenkových pochodů;

 někdy bývá doodlům připisován umělecký charakter (vyzdvihovány jsou často doodly od autorů, kterým byl přiznán statut umělce či celebrity). Ačkoli lze zajisté mnohé doodly za umění považovat (a často je tak s nimi i nakládáno), v převážné většině případů autoři doodlů nemají umělecké ambice a většina doodlů je především součástí školního prostředí, v němž doodly získávají svůj význam a roli.

Projekt DoodleDatabáze.cz se zaměřuje zejména na doodly, pro které platí (nebo mohou platit) výše uvedené charakteristiky, jenž však zároveň vznikly ve školním prostředí, kde jsou zpravidla také čteny a užívány.

Jak vypadají doodly na školních lavicích? Nahlédněte do učebny J340 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

doodly na školních lavicích – 1. část by doodledatabaze on photosynth

doodly na školních lavicích – 2. část by doodledatabaze on photosynth

doodly na školní lavicích – 3. část by doodledatabaze on photosynth