CÍLE

VYTVOŘIT rozhraní pro uživatelsky vytvářenou databázi doodlů a jejím prostřednictvím archivovat, třídit a poznávat doodly, které by jinak byly časem zničeny, vyčištěny, přetřeny a zapomenuty.

 TŘÍDIT A POZNÁVAT školní doodly podle takových kritérií, které jim přiřadí sami přispěvatelé do databáze.

 ZAPOJIT do procesu vytváření databáze, třídění, komentování doodlů a diskutování o nich pokud možno co nejvíce studentů, pedagogů nebo kohokoli jiného, kdo se v libovolné škole setká s doodly. Jinými slovy, databáze doodlů by měla vznikat croudsourcingovým způsobem.

 VYZKOUŠET, jakou podobu bude mít databáze ve chvíli, kdy jejími kurátory budou postupně všichni ti, kteří do databáze přispějí. Tento veřejný, sdílený, dialogický a participační charakter databáze je ostatně jednou z charakteristik samotných doodlů, které se mnohdy nabízí k doplnění, často nejsou vnímány jako dokončené dílo, nýbrž jako střípek v mozaice, která může být kdykoli doplněna.

→ HLEDAT odpovědi (nejen) na následující otázky:  Najdeme mezi autorkami a autory doodlů nějaké společné charakteristiky, které by je odlišovaly od těch, kdo vůbec nebo jen velmi málo doodlují? Co určuje obsah doodlů? Je to téma přednášky nebo třeba spíše zájmy autora doodlu? Doodlují jinak a o jiných věcech biologové, ekonomové nebo třeba studenti jazyků? Doodlují jinak žáci základních a středních škol a jinak vysokoškoláci? Doodlují účitelé? Dávají doodly sterilním učebnám duši, jakýsi příběh? Proč vůbec studenti doodlují? Jsou doodly na lavici či na jiném veřejném místě nějak odlišné od doodlů v sešitech, které mají spíše osobní povahu? Co o doodlech říkají jejich autorky a autoři? A jak se na doodly dívají ti, kteří je potkávají ve školních lavicích? Ovlivňuje nějak stále častější používaní notebooku, tabletů a smartfonů samotné doodlování? Doodlují “digitální” studenti méně než ti, kteří si stále pořizují poznámky tradičními analogovými nástroji (sešit a pero)? Doodlují studenti na počítačích a tabletech a nebo digitální technologie spíše ohrožují existenci doodlů?