PRAVIDLA

PRAVIDLA PRO PŘISPĚVATELE DO DOODLEDATABÁZE

→ 1. Vzhledem k tomu, že DoodleDatabáze sídlí na Flickr.com, řídí se i flickrovskými pravidly.

2. Autor a administrátor projektu nevlastní fotografie sdílené v databázi, nýbrž pouze vytváří rozhraní pro sdílení fotografií a pro budování uživatelsky vytvářené databáze fotografií doodlů, jejich tagů (klíčových slov), komentářů, příběhů a dalších informací.

→ 3. Fotografie, tagy, komentáře, příběhy a diskuse jsou moderovány. Administrátor projektu však bude do uživatelsky vytvářeného obsahu zasahovat pouze v případě sdílení fotografií a textů nesouvisejících s tématickým zaměřením flickrovské skupiny a projektu DoodleDatabáze nebo v případě porušování etických pravidel a pravidel netikety.

→ 4. V případě jakéhokoli zásahu do sdíleného obsahu bude o tomto zásahu informován dotčený přispěvatel.

5. Kdykoli můžete opustit skupinu a kdykoli můžete smazat vaše fotografie a texty. Pokud jste fotografie a texty poskytli do databáze jiným způsobem než přes Váš účet na Flickr.com – například jste je zaslali e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webu doodledatabaze.cz – pak můžete o stažení vašeho příspěvku požádat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo na doodledatabaze@gmail.com.

6. Poskytnutím fotografie a textu do této skupiny dáváte autorovi projektu a zřizovateli této skupiny povolení sdílet vaše fotografie na webu www.doodledatabaze.cz a dále je využívat pro jeho vědecké a pedagogické účely. I zde však platí, že kdykoli o to požádáte, budou veškeré vaše příspěvky vymazány a autor projektu je přestane používat (toto se nevztahuje na fotografie a další sdílené obsahy, které byly dříve zveřejněny a jejichž zpětné stažení není např. z technických důvodů možné). K jiným než zde uvedeným účelům nebudou sdílené obsahy nikdy použity.

→ 7. Poskytnutím fotografie doodlů včetně tagů, komentářů a dalších informací stvrzujete, že se jedná o vaše autorské příspěvky, tedy že fotografii jste skutečně pořídili a texty napsali právě vy. Nahrávání obsahu podléhajícího copyrightu je porušením pravidel této skupiny.