Web 2.0, veřejná skupina na Flickr.com a Out My Window

By | January 13, 2015

DoodleDatabáze.cz je inspirována řadou projektů experimentujících s využíváním možností, jež pro výzkumné či dokumentární (nebo třeba “jen” zábavné) účely poskytují nového technologie. Jedním takovým je dlouhodobý, multimediální a kolaborativní dokumentární projekt Highrise, za kterým stojí Katerina Cizek a National Film Board of Canada. 

Tématicky se Highrise věnuje životu ve výškových budovách světových velkoměst. Projekt byl spuštěn v roce 2009 a dnes pod ním najdeme řadu dílčích subprojektů (pro přehledné představení jeho vývoje se podívejte na Highrise. The story so far).  Jednou z jeho prvních a klíčových částí je Out My Window, který lze jednoduše popsat jako interaktivní dokument z velké části vytvořený v perspektivě 360 stupňového pohledu a vyprávějící příběh několika vybraných rodin, které obývají výškové budovy světových metropolí.

V roce 2010 byl Out My Window rozšířen o možnost participovat na projektu formou uživatelsky vytvářených a sdílených obsahů. Uživatelé (obyvatelé výškových budov) jsou tak otázkou „Jaký je pohled z vašeho okna?“ vyzýváni k zasílání fotografií a komentářů dokumentujících jejich život ve výškových budovách. Tyto uživatelské příspěvky jsou pak dostupné jednak z webové stránky samotného interaktivního dokumentu, jednak prostřednictvím Flickr.com, kde má projekt svou vlastní veřejnou skupinu NFB Out My Window Participate.

A day of interesting clouds - a storm is coming

Důležité přitom je, že fotografie přístupné ve skupině tvoří databázi, kterou lze procházet prostřednictvím řady nástrojů  a “klíčů” (tagy, mapa světa s vyznačenými místy, kde byly fotografie pořízeny apod.), které k fotografiím připojili jejich autoři a přispěvatelé do databáze. A právě tento princip a tento způsob vytváření databáze se stal klíčovou inspirací a vzorem pro budování databáze doodlů prostřednictvím flickrovské veřejné skupiny DoodleDatabáze.

– mš –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *