Základy práce s Flickrem: nastavení účtu, tagy, popisky, komentáře, geodata a veřejné skupiny

By | March 8, 2015

Následující řádky poskytnou všem, kdo se chtějí zapojit projektu DoodleDatabáze, návod jak pracovat se základními uživatelskými nástroji na Flickru. Postupně se budu věnovat tomu, jak nastavit účet na Flickru, jak nahrávat fotografie, jak je popisovat, tagovat, jak nastavit autorská práva k fotografiím, připojit k nim geodata, jak přidat vaše fotografie do veřejné skupiny DoodleDatabáze, jak nastavit k vaší fotografii licenční podmínky a další doplňující metadata. Organizaci fotografií do alb, galerií a vytváření „galerie“ oblíbených fotografií se budu věnovat v jiném příspěvku. Zde se zaměřím na úpravu metadat, která může každý uživatel přidat k fotografiím. Zároveň upozorním na to, jak některá nastavení souvisí s přidáváním vašich fotografií do veřejných skupin (DoodleDatabáze je totiž veřejnou skupinou). Pokud někoho zajímají právě jen podmínky sdílení fotografií ve veřejné skupině, můžete se podívat na kratší příspěvek Veřejné skupiny na Flickr.com: jak přidat fotografii do skupiny DoodleDatabáze, skupinové diskusní fórum a další uživatelské možnosti.

Nechcete-li procházet celý tento příspěvek a chcete-li se podívat na rychlý návod na přidání fotografie do skupiny DoodleDatabáze, přečtěte si závěrečné shrnutí tohoto příspěvku. Pokud ještě nemáte účet na Flickru, můžete si přečíst krátký návod, jak si účet založit a případně si přečtěte i shrnutí důvodů, proč je dobré účet na Flickru mít.

 

Nastavení účtu na Flickru

K základnímu nastavení vašeho účtu na Flickru se dostanete tak, že kliknete na vaši ikonu v pravém horním rohu a z následné nabídky vyberete „Settings“ (obr. 1). Následující stránka vám nabídne možnost editovat velké množství vlastností vašeho účtu. Důležitá je zejména část „Privacy & Permissions“ (obr. 2).
Vždy záleží na tom, k čemu chcete váš Flickr účet používat. Nemám zde prostor procházet všechny položky nastavení, proto se zastavím krátce jen u těch, které považuji za důležité zejména pro případné přidávání vašich fotografií do veřejné skupiny DoodleDatabáze (ačkoli jak připomenu ještě níže, přidáním fotografie do veřejné skupiny automaticky pro danou fotografii přenastavíte řadu parametrů tak, aby tyto vyhovovaly podmínkám účasti v dané veřejné skupině).

 • Kdo bude mít přístup k vašim fotografiím v původní kvalitě a rozlišení? (Who can access your original image files? → Anyone (kdokoli)
 • Dovolte ostatním sdílet váš obsah (Allow others to share your stuff).→  Yes
 • Umožněte ostatním uživatelům vkládat vaše fotografie do galerií (Allow your stuff to be added to a gallery).→  Yes
 • Skrývat EXIF data. (Hide your EXIF data).→  No
 • Kdo bude mít možnost vidět (see), komentovat a popisovat vaše fotografie (Comment on), přidávat popisky (add notes). V případě viditelnosti doporučuji nastavit →  Anyone; v případě komentářů doporučuji→  Any Flickr user; v případě popisů a tagů (Add notes and tags) doporučuji→  „Any Flickr user“.
 • Základní nastavení licenčních podmínek.→  Atribution Creative Commons
 • Kdo uvidí vaše fotografie na mapě (Who will be able to see your stuff on a map)→  Anyone
 • Importovat EXIF data (Import EXIF location data) →  Yes
 • Nastavení bezpečnostní úrovně a základní charakteristika obsahu (What Safety Level and Content Type will your photostream have)→  Safety level nastavit na Safe, Content type na Photos/Videos.

Souhrně si nastavení můžete prohlédnout na následujícím screenshotu.

Nastavení účtu na Flickru

Nastavení účtu na Flickru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahrávání fotografií

Fotografie lze na Flickr nahrávat třemi hlavními způsoby: 1) nahráním fotografie ze stolního počítače prostřednictvím webového prohlížeče; 2) nahráním fotografie ze stolního počítače prostřednictvím programu Flickr Uploadr; 3) nahráním fotografie z mobilního zařízení (mobilní telefon, tablet) prostřednictvím mobilní aplikace Flickr. Existují i jiné možnosti jako například zasílání fotografií prostřednictvím e-mailu, využití pluginu do iPhoto, Windows Photo Gallery, Adobe Lightroom, Aperture, a darktable, využití programu jUploadr (je dostupný ve verzích pro Linux, Mac OS X a Windows) apod. Nyní popíši pouze první a zřejmě nejobvyklejší z výše uvedených způsobů, těm dalším se budu věnovat v některém z následujících příspěvků (podívejte se do rubriky návody, třeba jsou již zveřejněny).

Nahrání fotografie ze stolního počítače prostřednictvím webového prohlížeče je snadné a intuitivní. Pokud se nacházíte na své „domovské“ stránce na Flickru, tlačítko „UPLOAD“ najdete na horní liště stránky (viz. Obr. 3). Když na odkaz kliknete, budete na následující stránce vyzváni k vybrání fotografií z vašeho počítače (lze klasicky procházet složky v počítači nebo využít možnosti „drag & drop“, tedy myší přenést soubor např. z plochy do prohlížeče).

Vybrané fotografie se nejdříve nahrají do jakéhosi „přípravného“ upload rozhraní (obr. 4), kde můžete měnit název fotografie (ten původní odpovídá názvu souboru, pod kterým jste fotografii nahráli), přidat popisy, tagy, zařadit fotografie do vašich alb, skupin a nastavit, komu bude fotografie dostupná a jaké jsou licenční podmínky jejího případného použití (podrobněji tato nastavení popisuji níže). Všechna tato nastavení lze dodatečně upravovat, případně nemusíte zadávat nic a fotografie nahrát bez tagů, komentářů apod. Již v této fázi lze nastavovat výše uvedené parametry pro každou jednotlivou fotografii nebo jen pro jejich část či pro všechny právě nahrávané fotografie. Právě upravované fotografie poznáte tak, že jsou vyznačeny růžovým rámečkem, přičemž výběr fotografií se provádí klasickým způsobem pro vkládání „do bloku“ – tedy klávesa SHIFT + šipky. Jakmile k fotografiím doplníte vámi vybrané údaje, můžete je nahrát kliknutím na modré tlačítko „UPLOAD“ v pravém horním rohu. (obr. 4).

Všechny vámi nahrané fotografie se chronologicky řadí do tzv. photostreamu, který je zároveň vaší domovskou stránkou na Flickru (srv. např. domovskou stránku Flickr účtu, ze kterého „tahám“ fotografie na tento blog).
Metadata

Všechny fotografie nahrané na Flickru se chronologicky řadí do tzv. photostreamu (obr. 5). Fotografie lze dále přehledně organizovat do alb, fotografie od ostatních uživatelů Flickru lze řadit do galerií apod. Nyní se však podíváme na základní editaci metadat, která lze ke každé fotografii připojit. Metadata jsou totiž sama o sobě vynikajícím nástrojem, který lze dále využít k vyhledávání a třídění fotografií a jsou jednou z klíčových podmínek pro to, aby vaše fotografie našli i ostatní uživatelé Flickru. Pokud se chcete zapojit do projektu DoodleDatabáze, je pak právě editace těchto metadat přibližně stejně důležitá jako samotné pořízení a sdílení fotografie vámi nalezeného či vytvořeného doodlu – fotografie bez metadat bude totiž v databázi pouhým obrázkem bez kontextu.

Pokud kliknete na libovolnou fotografii ve vašem photostreamu, dostanete se na „detail“ této fotografie (obr. 6). V pravo těsně pod fotografií najdete čtyři ikony. První ikona je komerčního rázu a umožňuje vám nechat si za poplatek vaši fotografii vytisknout. Po kliknutí na druhou ikonu můžete fotografii smazat (Delete), nahradit jinou fotografií nahráním z vašeho počítače (Replace), otočit fotografii (Rotate) a nebo ji editovat ve flickrovském online editoru Aviary (Edit in Aviary). Online editor nabízí základní sadu editačních nástrojů: efekty, ořez, doostření, jas, kontrast, vyvážení, sytost, vkládání textu, malování a základní úpravy fotografií (obr. 7). Pod třetí ikonou se skrývá řada nástrojů pro sdílení fotografie včetně html kódu pro její vložení na web, čtvrtá ikona vám umožní fotografii stáhnout, a to v řadě nabízených velikostí.

Pokud se posunete níže na stránku (obr. 8), najdete pod fotografií přehled klíčových metadat, která jsou k fotografii připojena částečně automaticky (např. údaje o typu zařízení, kterým byla fotografie pořízena, o cloně, času, citlivosti ISO nebo o tom, zda byla fotografie pořízena s bleskem či bez blesku; řadu dalších „EXIF“ dat si můžete zobrazít jednoduše tak, že kliknete na odkaz „Show EXIF“ – viz obr. 9), z větší části jsou však jednotlivé kategorie metadat připraveny pro vaši editaci.
Metadata: název, popis, komentář

V levém sloupečku (obr. 10) máme možnost editovat NÁZEV fotografie a její základní POPIS. Rovněž můžete připojit KOMENTÁŘ k fotografii, avšak tato možnost je nejčastěji využívána ostatními uživateli Flickru, kteří právě zde komentují fotografie ostatních uživatelů. Pokud kliknete na ikonu uživatele, kterému fotografie patří, obdržíte nabídku, ze které můžete autorovi poslat e-mail, podívat se na jeho alba, na jeho oblíbené fotografie a na údaje, které zveřejnil na svém profilu (obr. 11)

V pravém sloupečku pak zcela nahoře vidíte základní údaje o fotografii. Kolikrát si ji někdo prohlédl (views), kolik lidí si ji zařadilo mezi oblíbené (faves) a kolik bylo k fotografii připojeno komentářů (comments). Dále je zde uvedeno datum pořízení fotografie a velmi důležitý údaj o LICENČNÍCH podmínkách (obr. 12). Zde je možno nastavit buďto „All rights reserved“, což znamená, že jakékoli užití fotografie je vždy vázáno na povinnost kontaktovat autora (v tomto případě vás) s žádostí o souhlas s jejím použitím. Zbývajících šest možností spadá pod tzv. Creative Commons licence, jejichž skvělý přehled lze nalézt na na webu Creative Commons Česká republika a nebo v nápovědě na Flickru. Pokud jste tedy ochotni poskytnout vaši fotografii k dalšímu víceméně volnému používání, pak doporučuji vybrat jednu z CC licencí. Ty se od sebe částečně liší, vždy však dovolují dílo šířit (byť právě za různých podmínek), a to vždy výhradně s uvedením základních údajů o díle (autor, název díla, url odkaz jak na dílo, tak i na podmínky licence). Základem CC licencí je licence „Atribution“, která v podstatě umožňuje dílo šířit, vždy však s uvedením jména autora. Dále lze k tomuto všem CC licencím společnému atributu vybírat jeho různá rozšíření (např. dílo nelze upravovat, dílo nelze využívat komerčně apod.).
Metadata: Geodata nebo-li geotagy

Další položkou editovatelných metadat jsou tzv. geodata, tedy údaje o místě, kde byla daná fotografie pořízená. Některá zařízení umožňují přidávat k fotografiím tento typ dat (v podobě GPS souřadnic) a může se stát, že údaje o místě budou takto automaticky vyplněny. Pokud tomu tak není, můžete sami ručně přiřadit fotografii k libovolnému místu na světě. Stačí kliknout na ikonu „edit“ hned vedle slovního popisu místa pod mapkou (obr. 13). Na další stránce (obr. 14) pak jednoduše chyťte myší fotografii umístěnou na spodní liště a položte ji na vámi vybrané místo na mapě.
Přidání fotografie do veřejné skupiny

Další možností, kterou vám Flickr nabízí, je přidání fotografie do nějaké veřejné skupiny. Existují různé typy veřejných skupin z hlediska podmínek přístupu k těmto skupinám. Připojení fotografie do vybrané veřejné skupiny je však většinou velmi jednoduché. Nejdříve je nutné nějakou veřejnou skupinu znát (nebo najít) a připojit se k ní.

V horní liště klikněte na „Groups“ a v rozrolované nabídce pak na „Search Groups“ (obr. 15). Pokud znáte název skupiny (jako např. veřejná skupina k projektu Out My Window nebo DoodleDatabáze) můžete její název prostě zadat na následující stránce. V případě řetězce „out my window“ vyhledá Flickr 444 skupin (v případě Doodledatabáze jen jednu). Ze seznamu pak prostě vyberte tu pravou a rovnou můžete kliknout na „Join?“ (obr. 16) a po přečtení a odsouhlasení pravidel skupiny se stanete jejím členem/členkou. Pokud kliknete na název skupiny ze seznamu, pak se dostanete na její profilovou stránku, ze které si můžete obsah skupiny nejdříve prohlédnout, a poté se k ní případně připojit kliknutím na tlačítko „Join Group“ (obr. 17). Pokud jste se stali členy nějaké skupiny, tato se automaticky zobrazí v nabídce skupin, ke kterým můžete přiřazovat své fotografie. Stačí kliknout na odkaz „Add to group“ (obr. 18) a ze seznamu skupin vybrat tu, do které chcete fotografii vložit.

Důležité je, aby byla vaše fotografie vložená do skupiny viditelná nejenom pro administrátora skupiny a její další členy, pak musíte mít ve svém photostreamu nahraných alespoň pět veřejných (Public) fotografií. Pokud jste si právě založili účet a vaše první fotografie vložili do nějaké veřejné skupiny (např. DoodleDatabáze), pak se tyto zobrazí až cca za 24 hodin po vaší registraci na Flickru. To je totiž obvyklá doba, během které Flickr ověřuje, jestli je obsah na vašem účtu bezpečný. Stav vašeho účtu můžete zkontrolovat tak, že kliknete na svoji ikonu v pravém horním rohu, z nabídky odkazů zvolíte „Settings“, kde pod záložkou „Personal Information“ najdete informaci o „Your safety level“. Pokud je váš účet již zkontrolován, pak byste zde měli nalézt následující údaj: „Your account has been reviewed as safe by Flickr staff.“


 

Metadata: tagy

Tagy jsou vlastně klíčová slova, kterými lze stručně charakterizovat danou fotografii. Tagy jsou důležité pro vyhledávání na Flickru a jsou jedním z hlavních nástrojů třídění obrazových dat. Tagy jsou nejčastěji samostatná slova, můžete však vkládat i slovní spojení, v tom případě však musíte celé slovní spojení vložit do uvozovek (např. „doodle na lavici“), jinak by Flickr rozložil slovní spojení na samostatná slova. Pokud chcete, aby vaši fotografii našli i ostatní uživatelé a nebo pokud ji chcete sdílet ve veřejné skupině DoodleDatabáze, pak vždy nějaké tagy k fotografii připojte.

 

Upřesňující charakteristiky

Závěrečná část metadat nabízí možnost upřesnit čtyři charakteristiky, které chcete fotografii připsat:

 • „Viewing this photo“ určuje, pro koho bude fotografie viditelná. Můžete volit mezi variantami „Public“ (fotografie je veřejná, může ji vidět kdokoli), „Private“ (fotografie je soukromá, uvidí ji jenom vámi specifikovaní uživatelé), Friends (fotografii uvidí pouze vaši přátelé na Flickru), Family (fotografii uvidí ti uživatelé, které označíte jako členy vaší rodiny) a nebo „Friends & Family“, která kombinuje předešlé dvě varianty.
 • „Commenting on this photo“ definuje, kdo může danou fotografii komentovat. Ideálně nastavte „Any Flickr member“.
 • „Add tags and people to this photo“ definuje, kdo může k fotografii přidávat tagy a popisky. Nejlépe opět nastavte „Any Flickr member“.
 • „Safety level of this photo“ určuje, zda považujete fotografii za bezpečnou (nezobrazuje násilné scény či scény, které by mohly jakýmkoli způsobem být někomu nepříjemené – např. nahá lidská těla apod.). Volíte mezi třemi variantami „Safe“ (bezpečné pro kohokoli), „Moderate“ (u někoho by fotografie mohla vzbudit pohoršení) a „Restricted“ (fotografie je nevhodná pro děti, vaši babičku a spolupracovníky). Doporučuji nastavit variantu „Safe“, ačkoli v případě některých doodlů možná budete muset nastavit „Moderate“. Pokud máte pocit, že fotografie některého doodlu (doodly mohou být někdy vulgární) měla být označena jako „Restricted“ kontaktujte administrátora DoodleDatabáze prostřednictvím kontaktního formuláře.

Ať již nastavíte výše uvedené parametry jakkoli, jakmile přidáte fotografii do veřejné skupiny, všichni ostatní členové dané skupiny budou mít možnost fotografii popisovat, komentovat a přidávat k ní tagy (jakékoli poznámky, komentáře a tagy můžete samozřejmě jakožto autor fotografie mazat či měnit).

 

 

Závěrem

Všechna výše popsaná metadata je vhodné k fotografii doplnit zejména pokud se hodláte zapojit do projektu DoodleDatabáze a přidat vaši fotografii do veřejné skupiny DoodleDatabáze. Jsou to totiž právě metadata, která mohou pomoci vytvořit z Doodledatabáze smysluplnou databázi, již bude možno procházet podle popisů, komentářů, tagů, geodat a dalších výše popsaných kritérií.

Podmínky pro zařazení fotografie do veřejné skupiny pak jsou následující:

 • Ve svém photostreamu musíte mít nahraných alespoň pět fotografií.
 • Fotografie by měla mít název, popisku a tagy.
 • Fotografie by měla být licencována některou z CC licencí.
 • V ideálním případě by fotografie měla být umístěna do mapy, a to podle místa jejího vzniku (výskytu zachyceného doodlu).
 • Vaše fotografie by měly být bezpečné „Safe“ (lze však očekávat, že v některých případech budou spíše „Moderate“), veřejné „Public“. Přidávat komentáře a tagy by mělo být umožněno jakémukoli uživateli Flickru (Any Flickr member).
 • Uživatelé Flickru by měli mít možnost přidávat k fotografii komentáře, tagy, popisy – právě tato možnost dělá z Flickru jeden z klíčových příkladů tzv. folksonomie.

Na tomto místě však opět připomínám: Ať již nastavíte výše uvedené parametry jakkoli, jakmile přidáte fotografii do veřejné skupiny, všichni ostatní členové této skupiny budou mít možnost fotografii popisovat, komentovat a přidávat k ní tagy (jakékoli poznámky, komentáře a tagy můžete samozřejmě jakožto autor fotografie mazat či měnit).

Pro inspiraci nastavení charakteristik a doplnění metadat se můžete podívat na následující screenshot.

Flickr metadata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– mš –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *