Proč používat Flickr? A proč je dobré založit si na Flickru účet?

By | March 7, 2015

Nemáte účet na Flickr.com a váháte, jestli má vůbec smysl obětovat pár minut z vašeho času na jeho založení? Níže předkládám několik důvodů, proč si myslím, že je dobré Flickr využívat, a to nehledě na váš zájem či nezájem zapojit se do projektu DoodleDatabáze. Pokud nemáte chuť procházet celý tento článek, podívejte se na závěrečné shrnutí.

Flickr je komunitní web umožňující ukládat, sdílet a prostřednictvím řady nástrojů organizovat fotografie a krátká videa. Existují samozřejmě i jiné způsoby organizace a správy obrazových dat, ať již na vašich paměťových médiích nebo v rámci jiných sociálních sítí, stránek pro sdílení fotografií či tzv. cloudů (některým alternativám Flickru se budu věnovat v dalších příspěvcích; přehledné a aktuální srovnání vybraných sítí pro sdílení fotografií lze nalézt na Wikipedii). Flickr je používán milióny uživatelů (kteří nahrají každou minutu na jeho servery cca 10 tisíc fotografií) a bez rozsáhlého výzkumu lze asi jen těžko postihnout širokou paletu důvodů a způsobů jeho užívání. Z hlediska možností a limitů ukládání, správy, organizace a sdílení obrazových dat nabízených Flickrem však lze předpokládat, že Flickr je používán zejména jako:

a) zdroj obrazových dat;

b) jako nástroj pro vytváření a sdílení databází či archivů fotografií a videí.

 

Flickr jako zdroj obrazových dat aneb Jak hledat na Flickru

Pro využívání Flickru jakožto zdroje obrazových dat nemusíte mít na Flickru založen účet. Procházet a prohlížet si veškerý veřejně sdílený obsah může totiž kdokoli.  Většinu fotografii pak můžete i stahovat a za určitých okolností i používat (bez registrace však nemůžete nahrávat vlastní fotografie a videa). Stačí jít na www.flickr.com a v pravém horním rohu zadat libovolný vyhledávací řetězec (obr. 1). Pokud zadáte např. slovo „doodle“, Flickr vám nabídne všechny veřejně sdílené fotografie, ke kterým je připojen popis, název či tag obsahující slovo „doodle“. Pokud chcete dále upravovat parametry vyhledávání, stačí opět v pravém horním rohu kliknout na „Advanced Search“ (obr. 2) a na následující stránce upravit vyhledávání podle nabídnutých kritérií (obr. 3). Podobně lze filtrovat fotografie, které vám Flickr vyhledal na základě jednoduchého vyhledávání. Na horní liště nad nalezenými fotografiemi (obr. 4) můžete zvolit mezi kritérii „relevant“, „recent“ nebo „interesting“ (relevance, aktuálnost, zajímavost – ta je definována komplexním algoritmem zahrnujícím dlouhou řadu kritérií jako např. počty zobrazení dané fotografie, počty komentářů apod.), omezit vyhledávání na určité uživatele, skupiny či vaše kontakty, a nebo fotografie filtrovat podle licenčních podmínek (k tomu viz níže). Pokud by vás dále zajímaly například všechny veřejné skupiny související s doodly, stačí po zadání vyhledávacího řetězce na úvodní stránce Flickru kliknout na „More search types“ a z nabídky vybrat „Groups“ (obr. 5). V případě vyhledávacího řetězce „doodle“ je výsledek takového hledání impozantní. Ke dni publikování tohoto příspěvku totiž uživatelé Flickru založili 1033 veřejných skupin věnovaných doodlům a doodlování (obr. 6).
Pokud budete vyhledávat fotografie podle tagů či klíčových slov v popisech a názvech fotografií, pak je nutno počítat s tím, že rozhodně nebudou prohledány všechny fotografie uložené na Flickru. Prohledávány jsou totiž jen fotografie veřejně dostupné (tedy nikoli ty, které jejich autoři označili jako „Private“) a jen ty, ke kterým je připojen nějaký verbální popis. Mnozí uživatelé totiž k nahrávaným fotografiím nepřidávají žádné tagy, popisy a jejich název nechávají v původním formátu, který jim „dal“ fotoaparát či mobilní telefon (img100, DSC1020 atd.). Počítat je nutno rovněž s jazykovými specifiky: tagy a popisy jsou nejčastěji v angličtině, vhodné je však zkusit hledat i podle klíčových slov v jiných jazycích. Také je si nutno uvědomit, že pro vytváření tagů, popisů a názvů neexistují na Flickru žádná jazyková omezení a slovní popisy fotografií tak mohou obsahovat překlepy, neologismy, složeniny apod.

Kromě výše uvedeného existuje i řada dalších způsobů, jak se probírat uživatelsky vytvořeným obsahem na Flickru. Můžete například hledat fotografie podle místa jejich pořízení, což je však omezeno pochopitelně jen na ty fotografie, ke kterým uživatelé připojili geodata. Zkusit si to můžete na flickrovské mapě, kde lze např. zoomovat na střední Evropu, a poté kliknout na „Search the map“ a vyplnit klíčové slovo, které hledáte (obr. 7). Nalezené fotografie se objeví v posuvném pásu na spodním okraji mapy a v mapě zároveň najdete „růžové puntíky“, které označují místa, kde byly fotografie pořízeny (obr. 8). Podobně můžete hledat fotografie podle místa jejich pořízení prostým zadáním názvu města (obr. 9). Obdobným způsobem lze hledat fotografie podle typu aparátu, kterým byly pořízeny, nebo například podle data, kdy byly pořízeny či zveřejněny na Flickru (viz nabídka „Advanced Search“, v případě data pořízení fotografií hodně záleží na tom, zda-li je tento údaj k fotografii vůbec připojen, a to buď manuálně nebo v podobě EXIF metadat, přičemž i zde může docházet k určitým omylům – např. fotograf může mít špatně nastavené datum ve fotoaparátu, což se promítne do obsahu EXIF metadat).

 

Podmínky použití fotografií

Pokud na Flickru najdete fotografii, kterou byste rádi použili, pak se nezapomeňte podívat na to, jakým způsobem je fotografie licencována. Uživatelé Flickru zpravidla používají veřejné licence Creative Commons, které umožňují autorovi díla specifikovat podmínky užití jeho díla vystaveného na Flickru. Dobrý přehled šesti variant CC licencí naleznete na webu Creative Commons Česká republika a nebo v nápovědě na Flickru. CC licence VŽDY dovolují dílo šířit, avšak za různých podmínek (např. uvedení autora díla, URL odkazu na dílo apod.).

U většiny fotografií na Flickru však prozatím najdete licenci “All rights reserved” (obr. 10), která je výchozím nastavením na Flickru. Velká část uživatelů zřejmě licenční podmínky nijak neřeší a prostě nechává výchozí nastavení. Pokud je fotografie takto označena, je vždy nutné před jejím použitím kontaktovat autora a požádat jej o svolení použít danou fotografii. Avšak pokud nemáte založen účet na Flickru, a nebo pokud autor na svém veřejném profilu neuvádí e-mail či jiné kontaktní údaje (což nebývá zvykem), je jeho kontaktování de facto nemožné. Registrovaní uživatelé to však mají jednoduché (a mnohdy nezbývá nic jiného, než si účet na Flickru prostě založit). U vybrané fotografie stačí kliknout na jejího autora (vlevo pod fotografií) a dostat se tak na jeho Flickr stránku. Zde pak stačí vpravo nahoře kliknout na “…” a z nabídky vybrat “Send Flickr mail” (obr. 11). Pokud se však chcete těmto „All rights reserved“ problémům vyhnout, můžete jednoduše filtrovat vyhledávání fotografií tak, abyste dostávali jen fotografie licencované některou z CC licencí: v rozšířeném vyhledávání pod odkazem „Advanced Search“ (viz výše) stačí zaškrtnout možnost „Only search within Creative Commons-licensed content ” (obr. 12), nebo dodatečně upravit kritéria filtrování v horní liště nad již vyhledanými fotografiemi, kde můžete změnit kategorii “Licence” na “Creative Commons only” (obr. 13).

 

Ať jsou již fotografie licencovány jakýmkoli způsobem, je nutné si uvědomit, že na Flickru najdete i takové fotografie, k nimž ti, kteří je na svém účtu zveřejnili, nemají autorská práva. V tomto případě by vám ale mohli poradit, na koho nebo na jakou instituci se obrátit s žádostí o udělení souhlasu s používáním dané fotografie (v ideálním případě totiž takovéto povolení sami museli získat). Před jakýmkoli použítím fotografie z Flickru je vždy dobré se zamyslet, zda-li je pravděpodobné, že nalezená fotografie skutečně patří tomu, kdo ji zveřejnil (dobré je podívat se do photostreamu daného autora, ze kterého lze mnohdy usoudit, zda jsou fotografie jeho dílem, nebo zda se spíše jedná např. o skeny či fotky stažené z internetu). Situace je pak ještě komplikovanější ve chvíli, kdy jsou na fotografii zobrazeni lidé, které by bylo možné podle fotografie identifikovat. Zveřejňování takovýchto fotografií by mělo být ošetřeno tzv. model release, tedy smlouvou mezi fotografem a fotografovanou osobou, ve které je vymezeno, jak může být se snímkem nakládáno (více o této problematice informace na webu Fotobanky.cz nebo v angličtině na webu JISC Digital Media). Jsou-li na fotografii lidé, pak je obzvláště důležité pro jistotu vždy kontaktovat uživatele, který fotografii vystavuje.

Dá se předpokládat, že do budoucna bude přibývat fotografií, které budou chráněny některou z variant CC licencí. Tento typ licencování používá jednak stále více uživatelů Flickru, jednak samotný Flickr spustil již v roce 2008 projekt “The Commons”, jehož cílem je zprostředkovat co největší část fotografií a dalších obrazových dat z archivů muzeí, knihoven, univerzit a dalších organizací. Doposud se k projektu připojilo něco kolem stovky organizací, které takto na Flickru zveřejnily již více než 50 000 fotografií, u kterých nejsou známá žádná autorská omezení. První organizací, jež se do tohoto projektu zapojila, byla The Library of Congress (její Flickr účet byl založen již v roce 2007), která Flickr používá mimo jiné k uživatelskému “tagování” (tzv. folksonomie) a popisování fotografií. Knihovna přidává ke všem svým fotografiím pouze jeden tag “Library of Congress” a další základní katalogizační údaje. Všechny ostatní tagy, popisy a komentáře přidali k fotografiím uživatelé Flickru, kteří tak pomáhají fotografie třídit a mnohdy identifikovat objekty, které jsou na fotografiích zachyceny.

 

Flickr jako databáze, archiv a sociální síť

Pokud máte založený účet na Flickru, pak můžete fotografie (nebo krátká videa) nejen procházet a používat, ale také ukládat a sdílet, připojovat k nim metadata v podobě popisků, tagů, geodat apod. Flickr nabízí řadu možností, jak fotografie organizovat (návod pro tyto činnosti najdete v dalších příspěvcích v rubrice návody). V tuto chvíli je však podstatné to, že k dispozici máte zdarma 1 TB dat, což je, pokud je mi známo, zdaleka největší úložny prostor, který pro své fotografie a krátká videa dostanete zdarma (z paranoidních důvodů však doporučuji zálohovat fotografie i jinde než jen na Flickru).

Další výhody Flickru vycházejí z toho, že se jedná o komunitní web, o sociální síť. Flickr tak nabízí řadu způsobů, jak a s kým lze fotografie sdílet, uživatelům dává možnost popisovat, komentovat a tagovat nejen vlastní fotografie, ale i fotografie ostatních uživatelů (pokud k tomu oni dali souhlas), můžete se připojit k různým specificky zaměřeným veřejným skupinám (DoodleDatabáze je jednou z nich), vlastní fotografie třídit do alb, a nebo z fotografií nalezených u ostatních uživatelů vytvářet galerie. V neposlední řadě je Flickr vhodné používat jako místo, ze kterého můžete vkládat fotografie např. na svůj blog či web a šetřit tak datový prostor, který máte k dispozici. Všem těmto možnostem se budu věnovat v dalších příspěvcích, podívejte se do rubriky návody.

Z výše uvedených důvodů je Flickr často využíván nejen pro rodinná či jinak osobní alba, ale také např. pro prezentaci univerzit, firem a jiných organizací, pro informování o různých událostech jako jsou koncerty, happeningy, aktivity neziskových organizací apod. Čím dál častěji je pak Flickr používán výzkumníky pro prezentaci jejich badatelských výsledků (srv. např. můj nedávný příspěvek o veřejné skupině Out My Window participate). Zejména tomuto poslednímu využití budu na tomto webu věnovat více pozornosti v dalších příspěvcích.

Různé varianty uživatelských účtů?

Do května roku 2013 Flickr nabízel dvě varianty účtu: FREE a PRO, přičemž placená verze PRO poskytovala více prostoru pro fotografie a řadu dalších výhod. Tyto varianty účtu Flickr již nenabízí a místo toho zavedl účty FREE, AD FREE a DOUBLR. Mezi jednotlivými typy účtů existují jen nepatrné rozdíly: placený AD FREE účet se od toho FREE liší absencí jakýchkoli reklam (ale upřímně řečeno, žádnou reklamu na mém FREE účtu jsem doposud nezaznamenal) a placený účet DOUBLR by měl nabízet další 1TB prostoru (tedy celkem 2TB), avšak za dosti vysokou částku 500 dolarů. Ačkoli Flickr stále na svých diskuzních fórech a help stránkách inzeruje DOUBLR variantu účtu, již v lednu roku 2014 psal například Troy Wolverton na webu siliconbeat, že Flickr DOUBLR verzi účtů zrušil (zřejmě bylo málo zájemců, vždyť 1TB je prostor pro 100 000 fotografií o velikosti 10MB). Kdyby náhodou někdo překročil kvótu 1TB, bude beztak kontaktován správci Flickru a navýšení datového limitu bude podle Wolvertona dohodnuto individuálně.

Ať již skutečně existují dvě nebo tři varianty účtů, rozdíly mezi nimi jsou nepatrné a nepodstatné (detailně jsou rozdíly shrnuty na flickrovské help stránce) a drtivá většina uživatelů si tak pohodlně vystačí s FREE variantou, která nabízí již zmíněný 1TB volného prostoru, limit 200MB na jednu fotografii nebo 1GB a 3 minuty na jedno video, neomezenou velikost měsíčně přenesených dat, možnost nahrát a stáhnout fotografie v originální velikosti a vlastní fotografie třídit do libovolného počtu alb. Flickr tak nabízí i v rámci FREE účtu velmi bohatou nabídku možností, jak své fotografie ukládat, třídit, prezentovat a sdílet s dalšími uživateli.

SHRNUTÍ: Proč je dobré mít účet na Flickru

Jaké možnosti mají registrovaní uživatelé oproti těm, kteří účet na Flickru nemají:

  • Mohou nahrávat vlastní fotografie a krátká videa (a mají k dispozici 1TB prostoru).
  • Mohou fotografie od ostatních uživatelů označovat jako oblíbené či je mohou vkládat do galerií a vytvářet si tak vlastní sbírky oblíbených a zajímavých fotografií.
  • Mohou kontaktovat ostatní uživatele a např. je požádat o souhlas s použitím jejich fotografie.
  • Fotografie (ty své i ty od ostatních uživatelů) mohou komentovat, popisovat, tagovat.
  • Se svými fotografiemi se mohou připojovat do veřejných skupin.
  • Mohou se účastnit diskusních fór v rámci veřejných skupin.
  • Mohou dostávat komentáře od ostatních uživatelů, kteří dále mohou  jejich fotografie tagovat či popisovat (autor fotografie může samozřejmě tagy a popisky od ostatních uživatelů zakázat nebo odstranit).

Návod, jak všechny tyto možnosti využít, budu postupně zveřejňovat v dalších příspěvcích. Najdete je v rubrice návody.

– mš –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *