cropped-doodle (1)

DOODLY jsou obrázky, malůvky nebo nápisy a poznámky, které lze nalézt zejména na školních lavicích, na okrajích sešitů, učebnic, novin, časopisů, diářů.  více o doodlech

DOODLEDATABÁZE je experimentální výzkumný crowdsourcingový projekt zaměřený na zmapování charakteristik, významů a funkcí doodlů ve školním prostředí. Projekt DoodleDatabáze běží na dvou vzájemně propojených platformách:

1) tento informační web doodledatabaze.cz;

2) samotná databáze doodlů má svůj domov na Flickru, kde lze sdílet vaše doodly nebo o doodlech diskutovat. více o projektu

PŘISPĚT do DoodleDatabáze může kdokoli, kdo je ochoten pořídit a sdílet fotografii libovolného doodlu, označit ji tagy (klíčovými slovy), stručným komentářem či příběhem daného doodlu nebo kdo má chuť o doodlech prostě jen diskutovat.

ZPŮSOBŮ, JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT A JAK PŘISPĚT DO DATABÁZE JE NĚKOLIK. 

 ZAPOJTE SE

Jak mohou vypadat doodly na školních lavicích. Podívejte se do učebny J340 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

procházka po učebně j340 by doodledatabaze on photosynth

 

Pohled do učebny J340, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pohled do učebny J340, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích